Ruga Luigj Gurakuqi, Lezhë 4501
+35521522332
+35521522235

Direktoria 2015

Njoftohen të gjithë biznesmenët, anëtarë të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Qarku Lezhë, që kanë dëshirë të reklamojnë aktivitetin e tyre, Dhoma do të jetë dispozicion me Webin, stendën e Dhomës , fletëpalosjet e ndryshme si dhe në direktorinë e re të Dhomës.

Gjithashtu ftohen bizneset jo anëtarë të paraqiten pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë për më shumë informacion mbi procedurën e anëtarësimit.

Orari : 08:00 – 16:00

Ju mirëpresim!