Projekte

elisaa
Projekti ELISAA

Projekti TEMPUS ELISAA n ° 530.531 quajtur “Risi e E-learning dhe bujqësisë e qëndrueshme shqiptar “, që synon të rrisë…